Egyptian Cat Names
We hope you find the perfect name for your cat from this list of Egyptian cat names.

It is quite common for people to choose cat names from other languages. Often, this is because we would like to give our lovable little kittens exotic or unique cat names. If you are looking for modern or ancient Egyptian cat names, you’ve come to the right place! Egyptian names make for some of the best cat names.

Cats in ancient Egypt were considered sacred. Known in Egyptian as “Mau”, were revered for their poise and grace, as well as their ability to control vermin. Few societies have praised cats as much as ancient Egypt, so it is common (and fitting) for people to choose Egyptian names for cats or Egyptian cat god names or Egyptian cat goddess names. The two main breeds still common today which come from Egypt are the Egyptian Mau and Abyssinian cat. Honoring your little loved feline with an Egyptian cat name is a fitting tribute to the dignity and elegance that we love about our cats!

Egyptian cat god names such as Bastet and Mafdet are commonly chosen. Here is a list of female and male Egyptian cat names.
Egyptian Cat Names Female

A

 • A’at
 • Acenath
 • Ahhotep
 • Ahmose
 • Ahmose Hentempet
 • Ahmose Hent-Tenemu
 • Ahmose Henuttimehu
 • Ahmose Inhapi
 • Ahmose Meryt-Amon
 • Ahmose-Nefertari
 • Ahmose Sitkamose
 • Ahmose Tumerisy
 • Ahset
 • Akila
 • Amtes
 • Amunet
 • Ana
 • Anat
 • Aneksi
 • Ankhesenamon
 • Ankhesenpaaten
 • Ankhesenpaaten-ta-sherit
 • Ankhes-Pepi
 • Ankhetitat
 • Ankhnesmerire
 • Anippe
 • Aoh
 • Ashait
 • Ast
 • Astarte
 • Atet
 • Auset

B

 • Bahiti
 • Baketamon
 • Bakt
 • Baktwerel
 • Beketaten
 • Bastet
 • Berenib
 • Betresh
 • Betrest
 • Bint-Anath
 • Bunefer

C

 • Chione
 • Cleopatra

D

 • Dedyet
 • Dendera

E

 • Ebonique
 • Echidna
 • Edjo
 • Eshe

F

 • Femi
 • Fent-Ankhet
 • Fukayna

G

 • Gilukhipan

Egyptian Cat Names_Egyptian Names for Cats
H

 • Habibah
 • Hafsah
 • Hapynma’at
 • Hathor
 • Hedjhekenu
 • Hehet
 • Henhenet
 • Henite
 • Hent
 • Hentaneb
 • Hentmereb
 • Hentmire
 • Hent-Temehu
 • Henutmire
 • Henutsen
 • Henuttawy
 • Herit
 • Herneith
 • Hetep-heres
 • Hetephernebty
 • Huy

I

 • Ife
 • Imi
 • Inhapi
 • Intakaes
 • Iput
 • Ipwet
 • Ipy
 • Isetnofret
 • Isis
 • Istnofret
 • Itekuyet
 • Itet

K

 • Kakra
 • Kasmut
 • Kawit
 • Keket
 • Kemanub
 • Kemanut
 • Kemsit
 • Kentetenka
 • Khama’at
 • Khamerernebty
 • Khemut
 • Khentikus
 • Khentkawes
 • Khenut
 • Khnumt
 • Khuit
 • Kiya

L

 • Lapis
 • Layla

M

 • Ma’at Hornefrure
 • Maatkare Nefertary
 • Meket-Aten
 • Mafdet
 • Maia
 • Maibe
 • Masikah
 • Memphis
 • Menhet
 • Menwi
 • Mereneith
 • Mereryet
 • Meresankh
 • Meritites
 • Merneith
 • Merseger
 • Merti
 • Meryetamun
 • Meryetre
 • Merysankh
 • Merytamon
 • Merit-Amon
 • Merytaten
 • Merytaten-tasherit
 • Meryt-Re-Hatshepsut
 • Monifah
 • Mosi
 • Mutemwiya
 • Mutnodjme
 • Mutnofret
 • Muyet
N

 • Nabirye
 • Naeemah
 • Nebet
 • Nebettawy
 • Nebt
 • Nebt-tawya
 • Neferhent
 • Neferhetep
 • Neferhetepes
 • Neferkent
 • Neferneferure
 • Nefertari
 • Nefertiti
 • Nefertkau
 • Neferu
 • Neferukhayt
 • Neferukhebt
 • Neferu-re
 • Nefret
 • Nefru
 • Nefru-Ptah
 • Nefrusheri
 • Nefru-Sobek
 • Nefru-totenen
 • Neith
 • Neithotep
 • Nemathap
 • Nenet
 • Nenseddjedet
 • Nephthys
 • Neshkons
 • Nestanebtishru
 • Nit
 • Nitemat
 • Nithotep
 • Nodjmet
 • Nofret
 • Nofret
 • Nubia
 • Nubkhas
 • Nubkhesed
 • Nuru

Egyptian Cat God Names
O

 • Olabisi
 • Olufemi
 • Omorose
 • Oseye

P

 • Panya
 • Pili

Q

 • Quibilah

R

 • Rabiah
 • Rai
 • Raia
 • Redji
 • Rehema
 • Reputneb

S

 • Sabah
 • Sadeh
 • Sadek
 • Segira
 • Senebsen
 • Senisonbe
 • Sennuwy
 • Shesheshet
 • Shukura
 • Sitamun
 • Sit-Hathor-Yunet
 • Siti
 • Sitre
 • Sobekemsaf
 • Sotepenre
 • Subira
 • Suma

T

 • Tabia
 • Ta-opet
 • Tadukhipa
 • Takhaet
 • Tarset
 • Taweret
 • Tem
 • Tener
 • Teo
 • Tetisheri
 • Tey
 • Thent Hep
 • Tia
 • Tiy
 • Tiye
 • Tjepu
 • Tuia
 • Tuya
 • Tuyu
 • Twosre

U

 • Uadjit
 • Uatchit
 • Umayma
 • Urbi

W

 • Walidah
 • Weret-Imtes

Z

 • Zaliki

Please share these female Egyptian cat names with other cat lovers. Spread the fuzzy friskiness with cat-like reflexes! Every little bit helps!

Egyptian Cat Names Male

A

 • Abasi
 • Ahmose Pen-Nekhebet
 • Ahmose Sipair
 • Ahmose Sitayet
 • Ahmose
 • Amenemhab
 • Amenemhet
 • Amenemhet
 • Amenhirkhepshef
 • Amenhotep
 • Amenken
 • Amenmose
 • Ammon
 • Amsi
 • Amsu
 • Amunemhat
 • Amunemhet
 • Anen
 • Ani
 • Ankhkhaf
 • Anubisemonekeh
 • Atemu
 • Auibre
 • Ausar

B

 • Babu
 • Banefre
 • Baniti
 • Baufre
 • Bay
 • Bebi
 • Bebti
 • Bek

C

 • Chatuluka
 • Chibale
 • Chigaru

Egyptian Cat Names

D

 • Darwishi
 • Dedi
 • Dedu
 • Djar
 • Djau
 • Djedefhor
 • Djedptahaufankh
 • Djehontyhetep
 • Djehutihotep
 • Djhutmose

E

 • Edfu

F

 • Fenuku
 • Funsani

G

 • Gahiji
 • Garai
 • Geb
 • Gyasi

H

 • Hamadi
 • Hanif
 • Hapuneseb
 • Hardedef
 • Harkhaf
 • Haremhab
 • Hekaib
 • Hemiunu
 • Henenu
 • Hepzefa
 • Herihor
 • Horwedja
 • Heru
 • Hondo
 • Huy
 • Huya

I

 • Ibebi
 • Ibi
 • Idu
 • Ikernofret
 • Ikudidy
 • Imhotep
 • Ineni
 • Intef
 • Inyotefoker
 • Ipuki
 • Irsu
 • Issa
 • Iumeri

J

 • Jafari
 • Jahi
 • Jibade

K

 • Kagemni
 • Kamuzu
 • Kaphiri
 • Kawab
 • Kenamon
 • Kewab
 • Kha
 • Khaemweset
 • Khamet
 • Khenemsu
 • Khensuhotep
 • Khentemsemet
 • Khuenre
 • Kheruef
 • Khufukaef
 • Khnumhotep
 • Khui
 • Khusebek
 • Khuy
 • Kontar

L

 • Lateef
 • Lisimba

M

 • Madu
 • Maherpa
 • Mahu
 • Mai
 • Makalani
 • Ma’nakhtuf
 • Masaharta
 • Masud
 • May
 • Maya
 • Mehy
 • Meketre
 • Menkhaf
 • Menkheperresenb
 • Menna
 • Mensah
 • Merenre
 • Mereruka
 • Meri
 • Merimose
 • Meriptah
 • Merkha
 • Mernuterseteni
 • Meryatum
 • Meryre
 • Merytatum
 • Metjen
 • Minnakht
 • Mitry
 • Montuherkhopshef
 • Mosegi

N

 • Nakht or Nakhte
 • Nanefer-ka-ptah
 • Nebamun
 • Nebemakhet
 • Nebenteru
 • Nebetka
 • Nebmakhet
 • Nebwawi
 • Nebwenef
 • Neferhotep
 • Neferkheperuhersekheper
 • Neferiryetnes
 • Neferma’at
 • Neferpert
 • Neferti
 • Neferu
 • Nefer-weben
 • Nehesy
 • Nehi
 • Nekaure
 • Nekhebu
 • Nekonekh
 • Nekure
 • Nenkhsekhmet
 • Nenwef
 • Nessumontu
 • Nibamon

Egyptian Cat Goddess Names
O

 • Odion
 • Okpara
 • Onuris
 • Osahar
 • Osaze
 • Osiris
 • Ottah
 • Oubastet

P

 • Padiaset
 • Pamiu
 • Panehsi
 • Panhesy
 • Parennefer
 • Paser
 • Patenemheb
 • Pawah
 • Pawara
 • Pawero
 • Penni
 • Pentu
 • Pepy-Nakht
 • Pinhasy
 • Prehirwonmef
 • Prehirwonnef
 • Ptah-Shepses
 • Ptolemy
 • Puyemre

Q

 • Qeb
 • Quasshie

R

 • Ra
 • Radames
 • Rahotep
 • Raia
 • Ramos
 • Ramses
 • Ranofer
 • Rawer
 • Re’emkuy
 • Re’hotpe
 • Rehu-erdjersenb
 • Rekhmire
 • Renni
 • Ro-an
 • Rudjek
 • Ruia

S

 • Sabaf
 • Sabni
 • Sabola
 • Sabu
 • Sadiki
 • Sarenpet
 • Sebak
 • Sebek-khu
 • Sebni
 • Sefu
 • Sehetepibre
 • Sendjemib
 • Senenmut
 • Sen-nefer
 • Setau
 • Sethos
 • Setka
 • Sihathor
 • Simontu
 • Surero

T

 • Tchanun
 • Tchay
 • Tehuti
 • Teni-menu
 • Thaneni
 • Theshen
 • Thethi
 • Thuity
 • Tiy
 • Tia
 • Tjuroy
 • Tumaini
 • Tuta

U

 • Ubaid
 • Unasankh
 • Urhiya
 • Userhat

W

 • Wahneferhotep
 • Wajmose
 • Wamukota
 • Wenamon
 • Weni
 • Wenisankh
 • Weshptah
 • Woser

Y

 • Yey
 • Yuf
 • Yuia
 • Yuny
 • Yuya

Z

 • Zezemonekh
 • Zuberi

Please share these male Egyptian cat names with other cat lovers. Spread the fuzzy friskiness with cat-like reflexes! Every little bit helps!

Looking instead for Japanese cat names, Russian cat names, Italian cat names, French cat names, Siamese cat names or Unique cat names?

Tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.